Przypomnienie

Przypominamy o uregulowaniu rocznej składki członkowskiej Klubu w wysokości 120 zł orazo planowaniu i opłacie zaliczki na obozy.

Ilość miejsc ograniczona.