AKTUALNOŚCI

NASZA

OFERTA

TRENINGI

zgrupowania

kontakt

strefa

rodzica

puchar

reksia

klub

i kadra

Drodzy Sympatycy narciarstwa,

 

Pomóżcie nam rozwijać narciarstwo i przekażcie na LIVE 1% podatku – to nic nie kosztuje! Wystarczy
w deklaracji podatkowej wpisać numer Nr KRS: 0000139133.

 

Zbliżający się czas składania deklaracji PIT za rok 2018 jest również momentem podjęcia decyzji o przekazaniu 1 % swojego podatku organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie KLUB SPORTOWY LIVE posiada taki status od 2016 r., co pozwala mu na otrzymywanie środków finansowych pochodzących z wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych. Taki przywilej może uzyskać jedynie organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność społecznie użyteczną, czym w przypadku LIVE jest krzewienie narciarstwa.

LIVE jest Stowarzyszeniem typu NON-PROFIT, a źródłem finansowania jego działalności są składki członkowskie, opłaty za treningi i obozy, darowizny, dofinansowania ze środków publicznych oraz przekazywany corocznie 1 % podatku. Ten z pozoru szeroki katalog nie pozwala niestety na znaczące rozszerzenie działalności Klubu o nowe inicjatywy. Wszystkie wpłaty przeznaczane są bowiem na pokrycie kosztów stałych, w tym najem lokalu, wynagrodzenia dla  trenerów, instruktorów. Niejednokrotnie zdarza się także, iż brakuje funduszy na zakup materiałów i sprzętów biurowych
i treningowych.

Aby móc nadal rozwijać nasz ulubiony sport, jakim jest narciarstwo, musimy nieustannie poszukiwać nowych źródeł finansowania. Dlatego zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku Stowarzyszeniu Klub Sportowy LIVE

 

Zarząd KS LIVE

 

wykonanie: